Analizy statystyczne badań – Metodolog.pl

Metodolog

Metodolog.pl to firma naukowa oferująca rozwiązania statystyczne w biznesie i nauce. Jej specjalnością jest statystyczna analiza danych, zwłaszcza ich modelowanie, prognozowanie, wielowymiarowa i specjalistyczna analiza danych (modelowanie równań), ocena ryzyka, segmentacja, itd. Nasza firma od lat zaopatruje, zarówno klientów prywatnych, jak i firmy oraz państwowe instytucje, w raporty, obliczenia i rozwiązania metodologiczne. Zapraszamy studentów, doktoryzujących się, menadżerów oraz naukowców do zapytań ofertowych. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie.

Zastosowanie analizy statystycznej badań w biznesie i naukach empirycznych

Powszechność statystyk nie dotyczy już tylko publikacji i prac magisterskich czy doktorskich, ale także literatury naukowej, strategicznego zarządzania rozwojem oraz kierowania firmą. Stosowanie analiz statystycznych prowadzi do ekonomizacji i minimalizowania ryzyka, dając tym samym ludziom kontrolę nad badanym obszarem oraz spokój. Przetwarzanie danych opiera się na ilościowym podsumowaniu liczb i symboli. O powodzeniu projektu naukowego (lub innego projektu powiązanego z danymi), obok analizy statystycznej, decyduje także doświadczenie analityka, wiedza z zakresu statystyki i profesjonalna współpraca z klientem. Zapraszamy do skorzystania z usługi podsumowania wyników badań, świadczonej przez Metodolog.pl.

Analiza statystyczna badań – analizy drugiej generacji

Metoda modelowania równań strukturalnych (SEM PLS) to rodzaj zaawansowanej analizy statystycznej będącej w stanie podołać niemal wszystkim wymogom formułowanym przez badaczy. Znajduje się ona w naszej ofercie, dlatego zachęcamy do skorzystania z niej zwłaszcza osoby, które stawiają pierwsze kroki w obszarze eksperymentów naukowych. Mamy bowiem bogate doświadczenie w obrębie tej metody. Obecnie proponujemy dwie metody modelowania:

  • Analiza statystyczna modeli opartych o macierz kowariancyjną (covariance based models – ML, ADF itp.)
  • Model wariancyjny (wariance based partial least squares models)

Realizujemy coraz powszechniejsze modele reflektywne oraz modelowanie formatywne.

Metodolog.pl – usługi naukowe i analizy statystyczne

Analizy statystyczne i obliczenia wykonywane w oparciu o zebrane dane, opisywanie, przewidywanie i wyjaśnianie zjawisk są kluczowym składnikiem rozwoju nauki i biznesu oraz rozsądnego sterowania decyzjami i działaniami przedsiębiorców. Analizy statystyczne oferowane przez Metodolog.pl są użyteczne w codziennej pracy, a także podnoszą poziom prac naukowych oraz trafność działań przedsiębiorców. W naszej firmie zatrudniamy profesjonalny zespół analityków, który podczas swej wieloletniej praktyki zawodowej zetknął się z lwią częścią analiz statystycznych, metod obliczeniowych i metodologii różnorodnych obszarów nauki.
Oferujemy również kompleksowe doradztwo naukowe i metodologiczne w projektach badań eksperymentalnych i ilościowych oraz w teoretycznym wnioskowaniu ze zrealizowanych badań. Za pomocą testowania modeli strukturalnych i układów kazualnych oceniamy także przyczynowość w badaniach ilościowych.

Rozpoczęcie współpracy z Metodolog.pl

Pierwszy kontakt – telefoniczny – nawiązywany jest przez klienta z szefem Metodolog.pl mgr Konradem Hryniewiczem. Problem badawczy lub biznesowy są wówczas zwykle głównym tematem rozmowy, która skupia się na celach, motywach i oczekiwanych rezultatach. Następuje wówczas próba oceny realności wykonania prac i wielkości budżetu, a także wstępna propozycja poszczególnych etapów, metod pracy i analizy statystycznej. W przypadku skomplikowanych projektów lub na specjalne życzenie klienta istnieje również możliwość przejęcia całości obowiązków przez szefa lub posiadającego wymagane, profesjonalne kompetencje pracownika. Metodolog.pl zobowiązuje się do wykonania jedynie możliwych do zrealizowania projektów.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.